Çarşamba, 01 Mayıs 2019 / Alzheimer, Geçmiş Etkinlikler, Genel
A-Dora sadece bir huzurevi değildir. Yıllardır Alzheimer, Demans, Parkinson, İnme gibi konularda sektörde faaliyet gösteren ve sektör dışı kurumlara değişik vesilelerle tecrübeleri aktarıyoruz ve uzman desteği sunuyoruz. Uzmanlığımız dahilindeki konularda kazandığımız birikimi üniversitelerle paylaşıyoruz.  Bunun iki örneği nisan ayı içinde yaşandı; Alzheimer konusunda Türkiye’nin en önemli kurumu olan Alzheimer Vakfı ile birlikte Yeditepe Üniversitesi ve Gelişim Üniversitesi bünyesinde seminerler