Kurucularımız

Aynur Gökkaya, A-Dora Dragos Huzurevi Yöneticisi

Kurucularımızdan Aynur Gökkaya, 1997 İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi mezunudur. 

1997 yılında Acıbadem Huzurevleri’nde sorumlu hemşire olarak göreve başlayan Gökkaya, aynı yıl işletmeciliğini Acıbadem Huzurevleri’nin yürüttüğü KASEV Vakfı Öğretmen Huzurevi’nin ilk sorumlu müdürlüğüne atanıp, 5 yıl boyunca bu görevi yürütmüştür. 

Acıbadem Huzurevleri ve Alzheimer Vakfı Huzurevi’nin tıbbi koordinatörlüğünü yürütmüş ve 2010 yılına kadar son 5 yıl Acıbadem Huzurevleri’nin genel müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 

Tıbbi koordinatörlüğü sırasında AB Projesi kapsamında yaşlı bakıcılığı sertifika programında eğitici eğitimi kapsamında Almanya’da 15 gün boyunca çeşitli huzurevleri ve bakımevlerini ziyaret etmiş, mesleki bilgi ve beceri arttırma eğitimlerine katılmıştır. Gerçekleşen proje kapsamında teorik ve uygulamada eğitici görev üstlenmiştir. 

Ayşe Fidan, A-Dora Ataşehir Huzurevi Yöneticisi

Kurucularımızdan Ayşe Fidan, Kızılay Özel Hemşirelik Koleji ve A.Ü. Hemşirelik Lisans mezunudur. 

26 yıl boyunca Trakya Üniversitesi Hastanesinde çeşitli cerrahi kliniklerde aktif olarak çalışan Fidan, klinik sorumlu hemşireliği görevlerini yürütmüştür. 

Mesleki bilgi ve becerisini artırmaya yönelik çeşitli seminer ve eğitim programlarına dahil olmuş, aynı zamanda eğitici rol de üstlenmiştir. 

İstanbul’da yer alan tüm özel huzurevlerinin bakım elemanlarına yönelik Alzheimer Vakfı ile hazırlanan eğitim programının hazırlanması ve sunulmasında katkı sağlamıştır. 

Hasta bakımı, hemşirelik takibi ve bakımı konusunda uzun yıllara dayanan mesleki bilgi ve beceriye sahiptir.